Bilirubin direkte (060) v. 1.7

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1 mL (min.100 µL)

Prøvebehandling

Oppbevares ved 2 – 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt. Prøven må beskyttes mot direkte sollys.

Hemolyse og langvarig stase gir falskt for lave verdier.

Holdbarhet

Serum er holdbart i 7 døgn.

Oppbevares MØRKT og kjølig.

Metode

Fotometri.

Metoden måler summen av de konjugerte fraksjonene: Konjugert bilirubin og Delta bilirubin.

Indikasjon

Utredning av forhøyet total bilirubin, lever-og galleveislidelser og icterus av uklar etiologi.

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

<30d : <10 µmol/L

>30d : <5 µmol/L

Analytisk variasjon (CV)

<4%

Svarvurdering

 

 

 

Konjugert bilirubin dannes i lever ved å konjugeres med glukoronsyre, er vannløselig og har kort halveringstid. Forhøyet konjugert bilirubin sees ved levercelleskade(hepatitt) og cholestase.

Deltabilirubin dannes ved langvarig konjugert hyperbilirubinemi (okklusjonsicterus).

Konjugert bilirubin bindes da kovalent til albumin og har dermed lang halveringstid. Dette er årsaken til den vedvarende ikterus som kan sees etter at en galleveisokklusjon er lettet.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Analysekode NPU 01368

Refusjonstakst MB1

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf.51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk-kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert