Heparinindusert trombocyttantistoff (HIT) v. 1.4, 11.10.2021

Prøvemateriale

Serum

Rør uten tilsetning

Analysevolum

1,0 ml serum

Prøvetaking Prøven kan tas mandag-onsdag

Prøvebehandling

Serum avpipetteres før forsendelse til laboratoriet. Merk nytt rør med «serum fra rør uten tilsetning»

Forsendelse

Sendes senest onsdag. Sendes "ekspress over natt"

Må sendes med JetPak  dersom prøven  sendes torsdag. Kan ikke sendes på fredager da prøven må ankomme Tromsø senest kl.9 på fredagen.

Holdbarhet

48 timer.

Indikasjon

Utføres ved mistanke om heparinindusert trombocytopeni (HIT type II). Ved heparinterapi vil 1 - 5 % av pasientene utvikle HIT. Tilstanden oppstår vanligvis 5 - 15 dager etter påbegynt terapi hvis pasienten ikke har vært eksponert for heparin tidligere. Det vil sees et fall i platetall på mer enn 30 % sammenliknet med utgangsnivået.

Eventuelt

Se Heparinisert trombocyttantistoff i Tromsø sin laboratoriehåndbok

Analysested

Universitetssykehuset i Nord-Norge,

Laboratoriemedisin

Sykehusveien 38

9038 Tromsø

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Se eventuelt Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier