Katekolaminer (Adrenalin/Noradrenalin) v. 1.8, 01.01.2020

 

Prøvemateriale

Urin

Døgnurin

Analysevolum

15 ml døgnurin

Prøvebehandling

Urinen samles i en dunk som rekvirent/pasient kan få  utlevert på Avdeling for medisinsk biokjemi.  Før dunk utleveres, må den tilsettes syre: I en 2 liters boks tilsettes 100 ml 1.0 M svovelsyre (H2SO4) eller saltsyre (HCl).

Første dags morgenurin blir kastet. Begynn deretter å samle urin.

Til og med morgenurinen neste morgen skal tas med.

Døgnurinen blandes godt når den er ferdigsamlet, volumet blir målt og notert på rekvisisjon, og det blir tatt ut prøve fra blandingen som sendes til laboratoriet.

Se link til sikkerhetsdatablad:

https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=NO&language=no&productNumber=13-1700&brand=SAJ&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Fsaj%2F131700%3Flang%3Den

Oppbevaring

Kjøleskap

Forsendelse

Sendes til laboratoriet med oppgitt diurese

Kommentar

Utføres hver uke

Se også  Adrenalin

Se også Noradrenalin

Analysested

Aker sykehus, Oslo Universitetssykehus HF

Hormonlaboratoriet

Terondheimsveien 235

0586 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon, eventuelt finn rekvisisjon via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier