Katekolaminer (Adrenalin/Noradrenalin) v. 1.10

 

Prøvemateriale

Voksne: Døgnurin

Barn: Spoturin

Analysevolum

Voksne: 5 ml døgnurin 

Barn: 4 ml spoturin

Pasientforberedelse  

Legemiddelbruk bør opphøre 2 døgn før urinsamlingen starter og inntil denne er avsluttet

Prøvebehandling

Urinen samles i en dunk som rekvirent/pasient kan få utlevert på Avdeling for medisinsk biokjemi (AMB)

Før dunk utleveres, må den tilsettes 25 ml 50% eddiksyre for voksne

For barn tilsettes 50% eddiksyre dråpevis til pH ca.4

Voksne: Urin samles i 24 timer på beholder utlevert fra AMB. Beholderen må stå kjølig under oppsamlingsperioden

Døgnurinen blandes godt når den er ferdigsamlet, volumet måles og noteres på rekvisisjon, og det blir tatt ut prøve fra blandingen som sendes til laboratoriet

Indikasjon

Utredning av feokromocytom, nevroblastom eller andre tumores utgått fra nevroektodermalt vev

Metanefrin i plasma (Metanefrin/normetanefrin) er en bedre test for diagnostikk av feokromocytom, og det anbefales å heller benytte seg av denne

Oppbevaring

5 døgn i kjøleskap

Forsendelse

Sendes til laboratoriet med oppgitt døgndiurese

Kommentar

Analysen utføres 2-3 dager per måned

Se Katekolaminer i urin i brukerhåndboken til St.Olavs hospital

Se også infoskriv angående prøvetaking/forsendelse

Analysested

St. Olavs hospital HF

Laboratoriesenteret, Felles prøvemottak

Erling Skjalgssonsgate 1

7030 Trondheim

Rekvisisjonsskjema 

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier