Kortisol, fritt, i urin (791)

Kortisol, fritt, i urin (791) v. 1.4, 19.05.2020

 

Prøvemateriale

Urin, døgnurin

Analysevolum

5,0 ml

Prøvebehandling

Prøvesamling av døgnurin: Første dags morgen urin blir kastet. Deretter skal all urin samles i en dunk, til og med morgen urinen dagen etter. Dunken må stå kjølig under samling. Døgnurinen blir blandet godt, volumet målt og notert, og det blir tatt en ut en prøve til sending og analyse. Sendes til laboratoriet med oppgitt diurese.

Indikasjon

Mistanke om Cushing syndrom. Tas også ved utvidet dexametasontest.

Kommentar

Se Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Liesvei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon, eventuelt finn rekvisisjon via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier