IgG (085)
IgG (085) v. 1.10

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 ml

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn.

Oppbevares kjølig.

Metode

Immunokjemisk

Indikasjon

Mistanke om immunglobulinmangel (residiverende infeksjoner).

Mistanke om autoimmune sykdommer, levercirrose. Kontroll av IgG myelom.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

 

SUS data kvinner 2011-2022:

 

 

 

SUS data menn 2011-2022:

 

 

Analytisk variasjon (CV)

<2%

Svarvurdering

Høye verdier:

De fleste infeksjoner, hepatitter, reumatoid arthritis.

Lave verdier:

Hypogammaglobulinemi, immunsvikt, proteintap (renalt, gastrointestinalt.)

Referanse

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

 

Kommentar

Analysekode: NPU 19814

Refusjonstakst: MB5

Akkrediteringsstatus

Akkreditert

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi