IgG (085)

IgG (085) v. 1.8, 04.03.2021

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 ml

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn.

Oppbevares kjølig.

Metode

Immunokjemisk

Indikasjon

Mistanke om immunglobulinmangel (residiverende infeksjoner).

Mistanke om autoimmune sykdommer, levercirrose. Kontroll av IgG myelom.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

0 - 1 mnd:    3,9 - 17,7 g/L

1 mnd - 1 år: 2,0 - 9,5  g/L

1 - 2 år:       4,8 - 12,3 g/L

2 - 80 år:      5,4 - 18,2 g/L

Analytisk variasjon (CV)

<2%

Svarvurdering

Høye verdier:

De fleste infeksjoner, hepatitter, reumatoid arthritis.

Lave verdier:

Hypogammaglobulinemi, immunsvikt, proteintap (renalt, gastrointestinalt.)

Referanse

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

 

Kommentar

Analysekode: NPU 19814

Refusjonstakst: MB5

Akkrediteringsstatus

Akkreditert

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi