Klorid (052)

Klorid (052) v. 1.5, 03.02.2022

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 ml

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn.

Oppbevares kjølig.

Metode

Ioneselektiv elektrode.

Indikasjon

Ved vurdering av væske/elektrolyttbalansen,

Syre/baseforstyrrelser.

Beregning av aniongap Na-(HCO3 + CL) ved f.eks. lactat acidose, metanolforgiftninger (maursyre).

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

0-3år  91 - 115 mmol/L

>3år   99 - 108 mmol/L

 

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Analytisk variasjon (CV)

<2%

Svarvurdering

Høye verdier: Hyperosmolalitet, metabolsk acidose.

Lave verdier: Hypoosmolære tilstander.

Kommentar

Analysekode NPU 01536

Refusjonstakst MB1

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi