Midazolam (Dormicum)

Midazolam (Dormicum) v. 1.4, 15.03.2022

Prøvemateriale

Serum

Serumglass uten gel

Analysevolum

1,0 ml

Prøvebehandling

Avpipetteres før sending

Holdbarhet

Avpipettert serum er holdbart 7 døgn

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning.

Kommentar

Korttidsvirkende benzodiazepinderivat med sedativ-hypnotisk, muskelrelakserende og antikonvulsiv effekt. 

Preparatnavn: Dormicum

Se Analyseoversikten

Analysested

Haukeland universitetssjukehus

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5020 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her:  Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

 

Søkeord

Dormicum benzodiazepinderivat midazolam