Midazolam (Dormicum)

Midazolam (Dormicum) v. 1.3, 28.02.2019

Prøvemateriale

Serum

Serumglass uten gel

Analysevolum

1,0 ml

Prøvebehandling

Avpipetteres før sending

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning.

Kommentar

Kortvirkende benzodiazepinderivat med   sedativ-hypnotisk, muskelrelakserende og antikonvulsiv effekt. Serumkonsentrasjonsmålinger er aktuelt ved overdosering / misbruk.

Preparatnavn: Dormicum

Se Analyseoversikten

Analysested

Haukeland universitetssjukehus

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5020 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

 

Søkeord

Dormicum benzodiazepinderivat midazolam