AChR-antistoff ((Acetylcholinreseptorantistoff) v. 1.3, 17.04.2018

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Unngå hemolyse og lipemi i prøven

Analysevolum

0,5 ml

Kommentar

Unngå hemolytisk og lipemisk serum

Se også analyseoversikten

Indikasjon

Utredning av myastheni. Bestemmelse av AChR antistoff brukes som diagnostisk test for påvisning av myastenia gravis.

Analysested

Haukeland Universitetssykehus,

Laboratorium for klinisk biokjemi, Nevrologisk forskningslaboratorium

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier