Klorokin konsentrasjon

Klorokin konsentrasjon v. 1.5, 16.02.2021

Prøvemateriale

EDTA og/eller heparinblod

Analysevolum

2-3 EDTA-glass evt. heparinblod

Kommentar

Klorokinfosfat = antimalariamiddel

Spesialanalyse, utføres ikke i rutine.

Utføres ved Seksjon for rettstoksikologisk analytikk

Ring Tlf: 23013010 ved spørsmål/avtale om prøve.

Spesifiser analysen på rekvisisjonen «Klorokin konsentrasjon».

Se eventuelt under behandling i Malariaveilederen

 

Analysested

 

Oslo Universitetssykehus

Rettstoksikologi, Avdeling for rettsmedisinske fag

Postboks 495 Sentrum

0105 Oslo