Encefalitt antistoffer

Encefalitt antistoffer v. 1.1, 01.10.2021

 

Prøvemateriale

Serum, gelglass

Spinalvæske, nuncrør

Analysevolum

0.5 ml serum og/eller 0.5 ml spinalvæske

Indikasjon

Autoimmun encefalitt. NMDAR-antistoff kan være assosiert med teratom

Kommentar

Se analyseregister på Haukeland Universitetssjukehus

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Avdeling

Haukeland Universitetssykehus, Medisinsk biokjemi og farmakologi

Nevrologisk forskningslaboratorium

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

 Søkeord

NMDAR AMPAR 1/2 DPPX BABARB 1/2 CASPR2 LGI1 autoimmun encefalitt