Urinsyre (urat) i døgnurin

Urinsyre (urat) i døgnurin v. 1.5, 15.02.2021

 

Prøvemateriale

Døgnurin

Analysevolum

20 ml urinprøverør, samledunk

Pasientforberedelser

Instruer pasienten om korrekt prøvesamling av døgnurin: Kast første dags morgenurin, samle til og med morgenurinen dagen etter. Må ikke kjøles ned. Holdbar i 4 døgn i romtemperatur. 

Døgnmengden blandes godt, volumet måles og noteres på rekvisisjonen, og det tas ut en prøve til analyse.

Kommentar

Utføres daglig

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

 

Søkeord

Urinsyre urat