Certolizumab pegol

Certolizumab pegol v. 1.2, 19.05.2020

 

 

Prøvemateriale

 Serum

 Gelglass

Analysevolum

 0.5 ml serum pr. analyse som går under biologiske legemidler

Pasientforberedelse

Prøve til certolizumab pegol kan tas uavhengig av injeksjonstidspunkt, men det anbefales at prøven tas kort tid før neste injeksjon.

Ingen pasientforberedelser.

Prøvebehandling

 Oppbevares i kjøleskap

Indikasjon

 Certolizumab pegol (Cimzia) er et rekombinant Fab'-fragment av humanisert monoklonalt antistoff rettet mot tumornekrose faktor alfa. Fab'-fragmentet er konjugert med polyetylenglykol (PEG) som forsinker elimineringen av legemiddelet. Certolizumab pegol gis som subkutane injeksjoner og brukes hovedsakelig i behandlingen av inflammatoriske sykdommer som revmatoid artritt, ankyloserende spondylitt, psoriasisartritt og inflammatorisk tarmsykdom.

Ved å justere behandlingen på bakgrunn av medikamentkonsentrasjonen hos den enkelte pasient kan en redusere sannsynligheten for over- eller underbehanding. I tillegg kan målingene bidra til at pasienter som får uvirksomt medikament, avslutter eller bytter til annen behandling

Kommentar

 Se link til eHåndboka ved OUS eller se link til Biologiske legemidler (Under utforming)

 

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

Avdeling

 Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

 Ullernschaussen 70

 0379 Oslo 

Søkeord

Cimzia biologiske legemidler