Minitube

Minitube v. 1.1, 25.03.2021

1. Hensikt

Opprettholde en konstant temperatur som optimaliserer varmeoverføring til prøvene på 37 ºC under transport til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin.

 

2. Omfang

Minitube er en portabel inkubator med et kammer fylt med rustfritt kuler av stål. Disse metallkulene i kammeret forhindrer temperatursvingninger. Minitube inkubator benyttes ved prøvetaking av KryofibrinogenKuldeagglutinin og Kryoglobulin.

 

3. Ansvar

Dagens sjef og prøvetakingskoordinator.

 

4. Beskrivelse

4.1   Minitube benyttes kun i hverdager fra kl 07.30-15.00.

  • Sørge for at batteriet til Minitube er oppladet og klar til bruk. Dette gjøres ved hjelp av en digital timer som er programmert til å lade mandag og torsdag fra kl 15.00-23.59.
  • Hver morgen settes Minitube til oppvarming kl 07.00 ved å kobles til det oppladede batteriet.
  • Det står en Minitubene i poliklinikken for blodprøvetaking og en på benken til PT-koordinator..

 

5. Avvik

Avvik fra prosedyren meldes i synergi.

 

6. Kilder/Referanser

Manual for Minitube Inkubator / oppladbar batteri. 19180/0001  19180/0002