HbA1c, Glykert hemoglobin (045) v. 2.9, 08.04.2022

Prøvemateriale

EDTA-blod

 

Analysevolum

3 mL

Abs.min 250 µL (gjelder kapillærblod).

 

Prøvetaking

Venepunksjon eventuelt kapillært ved vanskelig prøvetakning.

Blodprøve til HbA1c behøver ikke tas fastende. 

 

Holdbarhet

7 dager i kjøleskap (2-8 °C).

1 dag i romtemperatur (15-30 °C).

 

Metode

Ionebytterkromatografi med HPLC. Instrument: Bio-Rad Variant II Turbo.

 

Indikasjon

Diagnostikk og kontroll av diabetes mellitus (DM).

 

Utføres

Mandag - fredag på dagtid.

 

Referanseområde

Kvinner og menn: 27 - 42 mmol/mol.

Ved diagnostisering: ≥ 48 mmol/mol.

Behandlingsmål for diabetikere 53 mmol/mol.

Hos eldre må man vurdere behandlingsmålene i relasjon til forventet levealder og livskvalitet. Hos barn og ungdom må man akseptere noe høyere verdier for HbA1c og behandlingsmålet vil ofte være over 53 mmol/mol.

Andre grenser for gravide.

Diabetes – Forebygging, diagnostikk og behandling

 

Analytisk variasjon (CV)

≤ 3 %.

Referanser

Brukerhåndbok, medisinsk biokjemi (Urdal, Brun, Åsberg)

VARIANT II TURBO HbA1c Kit – 2.0 Quick Guide 12000447

 

Svarvurdering

HbA1c konsentrasjonen avspeiler middel-blodsukker de siste 6-8 uker før prøvetakingen. Hos pasienter uten kliniske tegn til DM trengs det to HbA1c prøvesvar ≥ 48 mmol/mol for å stille diagnosen diabetes.

Et HbA1c prøvesvar under 48 mmol/mol utelukker ikke at pasienten har diabetes.

 

Instrumentene ved avdeling for medisinsk biokjemi oppfyller Helsedirektoratets krav til analysekvalitet for å bruke HbA1c til diagnostikk av DM.

 

Kommentar

Feilkilder:

Hemolytisk anemi kan gi lavere verdi.

Kronisk nyresvikt, med eller uten dialyse, kan gi lavere verdi.

Jernmangel gir falskt for høy verdi.

Sykdommer som påvirker erytrocytt-levetiden vil også påvirke HbA1c nivået.

 

NPUkode: NPU27300

Refusjonskode: MB6

 

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Seksjon kromatografi

Tlf. 51 51 95 09 / 51 51 95 14

 

Akkrediteringsstatus

 

Akkreditert