Kortisol i spytt (SK-kortisol, fritt) (844) v. 1.2, 10.10.2022

 

Prøvemateriale

Spytt

 

Spyttprøve (via sugerør) i 10 mL rør med skrukork (polypropylen).

 

Analysevolum

3 mL

 

Pasientforberedelser

Blødning fra tannkjøtt er en vanlig feilkilde. Det må derfor ha gått minst en time fra måltid/tannpuss til prøvetaking.

 

Unngå sterkt fysisk/psykisk stress før og under prøvetaking.

 

Unngå bruk av snus en time før og under prøvetaking.

 

Syntetiske steroider skal seponeres senest 12 timer før prøvetaking.

 

Prøvetaking

Det benyttes spesielt prøvetakingsutstyr (sugerør og nunc rør med skrukork).

Prøvetakingsutstyr og detaljert prosedyre for riktig bruk av dette kan bestilles fra laboratoriet.

 

1.    OBS! Tidspunktet er viktig.

Kortisol for Cushings: kl. 22-24

2.    Sett sugerøret helt ned i røret og spytt gjennom sugerøret til det er sanket opp 3mL spytt.

3.    Merk røret med barkode-etikett.

 

Prøvebehandling

Prøven må oppbevares i kjøleskap før innlevering og

må sendes til laboratoriet innen ett døgn.

 

Prøven fryses umiddelbart når den kommer inn til laboratoriet.

 

Holdbarhet

Holdbar inntil 7 dager i kjøleskap/romtemperatur.

 

Fryses ved ankomst.

 

Merking av prøve

Prøvene merkes med barkode-etikett fra urin rekvisisjon.

 

Metode

LC-MS/MS

 

Indikasjon

Mistanke om binyrebarkhyperfunksjon (Cushings syndrom).

 

Utføres

Utføres ca. 1 gang per måned.

 

Referanseområde

Referanseområde kl. 7-9:

Kvinner 2,4 – 23 nmol/L

Menn 1,2 - 23 nmol/L

 

Referanseområde kl. 22-24:

Kvinner 0,21 – 2,6 nmol/L

Menn 0,19 - 2,5 nmol/L

 

Barn <1 år har ingen døgnvariasjon, og nivåene deres er høyere. Verdiene faller litt med økende alder.

 

Analytisk variasjon (CV)

< 11 %

 

Biologisk variasjon

Døgnvariasjon

 

Svarvurdering

Kortisol sirkulerer i blodet bundet til kortisolbindende globulin (CBG) (90%), albumin (8%) og i fri form (1-2%). Kortisol i serum er et mål på den totale konsentrasjonen. Når konsentrasjonen av CBG øker (graviditet, østrogenbruk), øker også den totale konsentrasjonen av kortisol mens konsentrasjonen av den frie, biologisk aktive formen ikke endres. Det er derfor ønskelig med et godt mål på fritt kortisol. I spyttkjertlene diffunderer fritt kortisol, som er fettløselig, gjennom kjertelcellenes membran til spyttet i kjertelhulrommet. Derfor er konsentrasjonen av kortisol i spytt et mål på fritt kortisol i plasma. Forholdet mellom kortisolkonsentrasjonen i spytt og serum er ca. 1/50. Ved normale kortisolkonsentrasjoner er CBG nær mettet med hormon. Dersom kortisolproduksjonen øker resulterer dette i en økt mengde fritt hormon som så diffunderer ut i spyttet.

Se også Kortisol, serum og Kortisol, døgnurin.

 

Høye verdier opptrer ved binyrebarkhyperplasi og binyrebarkadenom (Cushings syndrom) samt ved hypofysær overproduksjon av ACTH (Cushings sykdom) eller ved ektopisk ACTH-produksjon. Manglende døgnvariasjon er et tidlig tegn på binyrebarkhyperfunksjon.

 

Falskt forhøyede verdier kan ses ved ulike former for stress samt tannkjøttblødning.

 

Referanser

Nadarajah N., Skadberg Ø., Adaway J., Brede C. (2017) Multiplexed analysis of steroid hormones in saliva by LC-MS/MS with 2-hydrazinopyridine derivatization.

https://ac.els-cdn.com/S2376999817300296/1-s2.0-S2376999817300296-main.pdf?_tid=ad18d367-2b9d-4fe6-b0b1-bbcffc46a7a4&acdnat=1551704922_02e1c58fbfa11528a679390fdbc52f07

 

Kommentar

Analysen kan bare rekvireres etter avtale med lege på avdeling for medisinsk biokjemi.

 

Det benyttes spesielt prøvetakingsutstyr som fås ved laboratoriet ved henvendelse.

 

Rekvisisjonsskjema

Avdeling for Medisinsk biokjemi; Poliklinisk rekvisisjon for urin.

Under «Andre analyser» skriv «Kortisol i spytt».

 

Må i tillegg informeres under «kommentar» om analysen rekvireres etter avtale med lege.

 

Intern analysekode: 844
Refusjonskode: MB10
Analysekode: NPU58880

 

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

 

Seksjon for kromatografi.

 

For laboratoriet

Ta kopi av rekvisisjon og legg i hylle til fagbioingeniør på kromatografi.

 

Prøvene settes direkte i merket stativ i fryseskap (på prøvefordeling) ved ankomst.

 

Obs: Spyttprøver på salivette-glass med svamp/tampong i skal sendes til Haukland.

 

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert.