Aluminium

Aluminium v. 1.5, 16.05.2022

Prøvemateriale

Serum

Spesialrør av glass (ikke plast) uten tilsetning (rød kork).

BD Vacutainerrør REF 367614 (5 ml).

 

Kan også bruke rør fra Vacuette (NH Trace Elements Sodium Heparin)

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Glasset må tas først hvis det skal tas andre glass i tillegg.

La stå minst 30 min før sentrifugering. Sentrifugeres innen 2 timer.

Forurensing fra støv gir falskt for høye verdier:

Serum helles over i plastrør for å unngå kontaminering fra pipette.

Bruk Nuncrør eller plastglass tatt fra helt nyåpnet pakke.

Holdbarhet

14 dager i kjøleskap

Indikasjon

Mistanke om eller kontroll av forgifting eller unormal eksponering. Kontroll av pasienter med alvorlig nyresvikt.

Monitorering av hemodialysepasienter.

Kommentar

Høye verdier kan skyldes nedsatt utskillelse (nyresvikt) eller økt opptak (for eksempel ved hemodialyse).

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier