Kalium i urin(752)

Kalium i urin(752) v. 1.5, 03.01.2020

Prøvemateriale

Urin

Monovetterør

Analysevolum

5 mL spotprøve eller døgnurin.

Samletid og mengde må oppgis ved døgnurin.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.

Sentrifugeres før analysering.

Holdbarhet

Holdbar 2 måneder.

Metode

Ioneselektiv elektrode (indirekte)

Indikasjon

Utredning av hypo- og hyperkalemi.

Vurdering av væske- og elektrolyttbalansen.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

30 - 130 mmoL/døgn

Analytisk variasjon (CV)

< 1 %

Svarvurdering

 

Ved moderat kalium mangel kan døgnurin-kalium reduseres til 15-25 mmol/døgn, og til 5-15 mmoL/døgn ved alvorlig mangel, men først etter 1-2 uker.

Lav s-kalium med lav døgnurin-kalium tyder på et ekstrarenalt kalium tap eller mangelfull tilførsel.

Langvarig lav s-kalium med normal døgnurin-kalium tyder på renalt tap som årsak til hypokalemi.

Referanser

 

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Referanseområdet er hentet fra :

Olesen H (red). Kompendium i Laboratoriemedicin. København: Amtsrådsforeningen, 1988: 186».

Rekvisisjonsskjema

Urinrekvisisjon

Kommentar

Analysekode NPU 03787

Refusjonstakst MB 2

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert