HDL-kolesterol (062) v. 1.7

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 ml

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7døgn. Oppbevares kjølig.

Metode

Fotometri

Indikasjon

Utredning av hyperkolesterolemi og hypertriglyseridemi.

Risikovurdering for kardiovaskulær sykdom.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

M:      0,9 - 2,0 mmol/L

K:      1,1 - 2,4 mmol/L

Analytisk variasjon (CV)

<4%

Biologisk variasjon

Fysisk aktivitet øker konsentrasjonen.

Svarvurdering

Øket risiko for koronar hjertesykdom ved lav s-HDL-Kolesterol (<1 mmol/L).

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Analysekode: NPU 01567

Refusjonstakst: MB 3

Akkrediteringsstatus

Akkreditert

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi