Mykobakteriedyrkning, inkludert tuberkulosedyrkning (A*) v. 1.10, 27.11.2022

 

Indikasjon

Mistanke om mykobakterieinfeksjon, granulomatøs betennelse

Mistanke om tuberkuloseinfeksjon

Prøvemateriale

Ekspektorat, indusert sputum, trakealsekret, BAL, pleuravæske, ventrikkelskyllevann, urin, spinalvæske, blod, biopsi. Alle væsker og vev, unntatt hår og negler kan i prinsippet være aktuelt.

 

Ekspektorat: Fastende morgenprøve, helst 3 påfølgende dager. Pasienten bør veiledes hvordan avgi dype luftveisprøver. Spytt fra munnhule/svelg kan ikke brukes.

 

Pussprøver: Aspirer fra infeksjonsfokus med en sprøyte, overfør til sterilt glass uten tilsetning. Penselprøve kan brukes dersom aspirasjon ikke er mulig, men PCR og mikroskopi kan ikke utføres på penselprøver.

 

Urin: Morgenurin, midtstråleprøve, helst 3 påfølgende dager.

 

Blod: Heparinblod.

 

Feces: Dårlig egnet, biopsi fra tarm anbefales.

 

Spinalvæske: Minimum 2 ml, om mulig 8-10 ml. Økt prøvevolum gir økt sensitivitet.

 

Prøveglass: Sterilt glass uten tilsetning.

Analysevolum

Ekspektorat: 5-10 ml.

Flytende materiale: >1 ml per analyse.

Urin: Minst 50 ml.

Blod: Minst 10 ml (3 glass).

Biopsi: Så mye materiale som mulig.

Prøvebehandling

Oppbevares mørkt og kjølig. Unngå dagslys.

Blod/beinmarg: Mørkt i romtemperatur.

Ventrikkelskyllevann: Tilsett 10% NaHCO3-løsning til pH 7 før transport til laboratoriet (kontrolleres med urinstrips).

Biopsi: Vevsbiter bør tilsettes et par dråper (maksimum 1 ml) 0.9% NaCl for å hindre uttørking.

Holdbarhet

Bør sendes snarest mulig til laboratoriet

Romtemperatur: 2 timer, 3 dager for blod/beinmarg på heparinglass

Kjøleskap: 3 dager

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Eventuelt fullt navn og fødselsnummer.

Metode

Dyrkning: BACTEC MGIT 960 Mycobacterium detection system.

Positive dyrkningsprøver: Antigentest for Mycobacterium tuberculosis komplekset.

 

Hurtigdiagnostikk:

   -PCR: Spesifikk for M. tuberculosis komplekset, se Mycobakterium tuberculosis komplekset (TB) PCR (A*)

   -Mikroskopi: Alle mykobakterier. Auramin fluorescens og Ziehl-Nelseen fargemetoder

Utføres

Mandag til fredag

Svartid

Dyrkning:

-Mycobacterium tuberculosis komplekset: Negativ prøve: 6 uker. Positiv prøve: 1-6 uker.

-Atypiske mykobakterier: Negativ prøve: 8 uker. Positiv prøve: 1-8 uker.

 

PCR: Mycobakterium tuberculosis komplekset (TB) PCR (A*)

 

Antigentest for Mycobacterium tuberculosis komplekset: Samme dag som oppvekst.

Svar/svarvurdering

Dyrkning:

   -Ingen vekst av syrefaste staver

   -Vekst av syrefaste staver. Identifikasjon: Se Kommentar

   -Avbrutt grunnet overvekst av hurtigvoksende mikrober

 

Referanse

Manual of clinical microbiology, 10th edition. Editor: Versalovic J. ASM press, Washington DC 2001.

Kommentar

Identifikasjon: Ved vekst av syrefaste staver utføres antigentest for Mycobakterium tuberculosis komplekset. Ved positiv test besvares funnet som Mycobakterium tuberculosis komplekset.

Endelig artsidentifikasjon og fenotypisk resistensbestemmelse utføres ved referanselaboratorium (Folkehelseinstituttet). Svar på fenotypisk resistensbestemmelse foreligger vanligvis etter 4 uker.

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Tuberkuloselaboratoriet

Tlf: 51518814

 Akkrediteringsstatus*

Akkreditert for alle prøvematerialer unntatt blod og urin