Etosuximid

Etosuximid v. 1.4, 11.05.2020

 

Prøvemateriale

Serum

Glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 ml serum

Prøvetaking

Prøve tas rett før neste dose

Prøvebehandling

Gelglass skal ikke ikke brukes. Serum må avpipetteres.

Se Analyseregister, Haukeland

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, interaksjoner, bivirkninger og overdosering.

Holdbarhet

Holdbar i 7 døgn i avpipettert serum

Sendested

Haukeland Universitetssjukehus HF, Laboratorium for klinisk biokjemi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

 

Søkeord

Etosuksimid antiepileptikum medikament