Etosuximid

Etosuximid v. 1.5, 03.10.2022

 

Prøvemateriale

Serum

Serumrør uten gel

Analysevolum

0,5 ml serum

Prøvetaking

Prøve tas rett før neste dose

Prøvebehandling

Gelglass skal ikke brukes. Serum må avpipetteres.

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, interaksjoner, bivirkninger og overdosering.

Kommentar

Se Analyseoversikten til HUS

Holdbarhet

Avpipettert serum holdbart 7 døgn

Sendested

Haukeland Universitetssjukehus HF

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

 

Søkeord

Etosuksimid antiepileptikum medikament