Hepatitt A virus (HAV) antistoff (A) v. 1.6, 27.11.2022

 

 

Indikasjon

Mistanke om hepatitt

Undersøke immunstatus (inkludert vaksinasjon)

Prøvemateriale

Serum-gelglass

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap (2-8 grader)

Sendes laboratoriet snarest. Kan sendes i romtemperatur

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

Immunkjemisk kjemiluminescens-mikropartikkelanalyse (CMIA). Påvisning av IgG- og/eller IgM-antistoff

Utføres

Mandag-lørdag

Svartid

0-3 dager

Ved funn forenlig med aktuell infeksjon ringes svar til rekvirent samme dag

Svar/svarvurdering

Påvist- med kommentar

Ikke påvist

Grenseverdi- med kommentar

Kommentar

Kliniske opplysninger og symptomvarighet må oppgis.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus Akkreditert