Klozapin (Leponex)

Klozapin (Leponex) v. 1.5, 16.01.2019

 Prøvemateriale

 Serum

 Glass uten tilsetning

 Analysevolum

 Minimum 0,5 ml serum når det blir bestilt en analyse; 1 når det blir bestilt flere analyser.

 Indikasjon

 Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgifting.

 Pasientforberedelse

 Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste dose (bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

 Prøvebehandling

 Avpipetteres.

 Kommentar

Se også Analyseoversikten

 Analysested

 Haukeland universitetssjukehus

 Medisinsk biokjemi og farmakologi

 Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91 B

 5021 Bergen

 Rekvisisjonsskjema

 Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier