Clostridioides difficile (toksinproduserende) v. 1.1

Indikasjon

Mistanke om antibiotikaassosiert eller nosokomial diaré, pseudomembranøs colitt eller toksisk megakolon

Prøvemateriale

Feces uten tilsetning

Prøvebeholder

Steril universalkonteiner (20ml) med eller uten skje

Analysevolum

Minst 1/3 fullt prøveglass.

Denne prøvemengden vil også være nok til evt analyse av feces PCR dersom dette er rekvirert, se Feces PCR (Tarmpatogene mikrober)

Prøvetaking

Ha feces over i prøvebeholderen, for eksempel fra ren potte eller bekken. Feces må ikke hentes opp fra vannet i toalettskålen.

Påse at lokket er skrudd godt igjen og at beholderen ikke er tilgriset på utsiden og under kork, da tilgrisede prøver avvises ved laboratoriet.

Prøvebehandling

Prøven sendes snarest til laboratoriet, og må senest ankomme laboratoriet 3 døgn etter prøvetaking.

Oppbevares i kjøleskap før forsendelse.

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Ev. fullt navn og fødselsnummer

Metode

Påvisning av Clostridioides difficile gen for toksinproduksjon (toksin B eller toksin A/B).

NAT (nukleinsyreamplifikasjonstesting)

-      PCR (polymerasekjedereaksjon)

-      LAMP (loop-mediert isothermal amplifikasjon)

Analysen utføres på en av to likeverdige metoder, hvilken metode som benyttes avgjøres av laboratoriet. Se Kommentar for ytterligere opplysninger.

Utføres

Mandag til lørdag.

 

I forbindelse med høytidsdager vil analysen bli utført noe sjeldnere, men minimum annen hver dag. Ta evt kontakt med laboratoriet dersom det haster.

Svartid

1-2 dager.

Prøver som ankommer laboratoriet før kl. 14 mandag-lørdag vil som hovedregel bli besvart samme dag.

I forbindelse med høytidsdager vil analysen bli utført noe sjeldnere.

Svar/svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv

For pasienter innlagt ved Stavanger Universitetssjukehus eller i institusjoner, vil det bli gitt telefonsvar ved resultat påvist eller inkonklusiv.

Kommentar

Analysen vil svares ut med resultat for C. difficile toksin B eller A/B DNA. Det er svært sjelden at toksin A påvises uten at det samtidig påvises toksin B, og resultatet fra de to analysesystemene ansees som sidestilte.

 

Påvist C. difficile toksin DNA må vurderes i sammenheng med klinikk da asymptomatisk bærerskap forekommer. Bærerfrekvensen er lav hos asymptomastiske, friske voksne (2-3 %), men er betydelig høyere hos sykehuspasienter (opptil 25%).

 

Analysen utføres som hovedregel ikke på formet avføring.

Analysen utføres vanligvis ikke hos barn under 2 år pga høy bærerfrekvens og svært lav forekomst av klinisk infeksjon i denne aldersgruppen.

 

C. difficile kan påvises i lang tid etter gjennomgått infeksjon, og prøve avvises vanligvis dersom det allerede foreligger en prøve med påvist C. difficile toksin DNA tatt siste 4 uker.

Effekt av evt behandling vurderes klinisk, og på sykehus eller i institusjon skal pasienten isoleres så lenge det er diaré.

 

Dyrkning av C. difficile utføres ikke lenger rutinemessig, men kan utføres i spesielle tilfeller som for eksempel i en utbruddssituasjon.

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518873

Akkrediteringsstatus

Akkrediteringsstatus fremkommer på svarrapport og akkrediteringsomfang.