Paroxetin (Seroxat)

Paroxetin (Seroxat) v. 1.4, 04.04.2022

Prøvemateriale

Serum

Glass uten tilsetting

Analysevolum

Minimum 0,5 ml serum når det bestilles en analyse; 1 ml når det bestilles flere analyser.

Prøvebehandling

Prøven må avpipetteres før sending

Holdbarhet

Avpipettert serum er holdbart i 7 døgn

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning.

Kommentar

Utføres tre ganger per uke.

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland universitetssjukehus​, Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

​Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier