Genitalprøver - menn

Genitalprøver - menn v. 1.3, 05.04.2022

 

Undersøkelse/

klinikk

Indikasjon

Prøvetakings-utstyr

Prøvemateriale/ prøve fra

Kommentar

Klamydia

Gonoré

Mycoplasma genitalium

Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae rRNA (NAT)

 

Mycoplasma genitalium rRNA (NAT)

 

 

Mistanke om infeksjon

Uretritt, epididymitt

1) Hologic Aptima Multitestrør

Prøvetaking med Aptima multitest-rør. Veiledning til selv-prøvetaking

 

2) Hologic Aptima Urine Collection kit

Prøvetaking og transport av Aptima urinrør og Aptima unisex-rør

 

3) Hologic Aptima Unisex swab

Prøvetaking og transport av Aptima urinrør og Aptima unisex-rør

 

 

1) Hals, anus

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Førstestråleurin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Mannlig urethra 

rRNA-påvisning med nukleinsyre amplifikasjonstest (NAT)

 

 

 

 

 

 

Førstestråleurin tas på steril beholder uten tilsetning. Urinprøver må overføres til Aptima-rør innen 24 timer. Deretter holdbar 30 dager 2-30°C.

 

Gonokokk-dyrkning

Gonokokker (Neisseria gonorrhoeae), bakteriologisk dyrkning (A)

 

 

Mistanke om gonoré

Pusspinne i flytende Amies medium (eSwab)

Urethra (evt rectum, andre)

Dyrkningsprøven oppbevares i romtemperatur og må nå laboratoriet innen 24 timer etter prøvetaking.

Ta i tillegg prøve til PCR-undersøkelse

Herpes- infeksjon

Herpes simplex-virus I og II, PCR (A)

Mistanke/ usikker klinisk diagnose

Ønske om typebestemmelse (herpes simplex-virus 1 eller 2)

UTM til sår/ vesikler

 

Vesikkel/sår

 

 

 

DNA-påvisning med PCR-undersøkelse

Vanlig bakteriologisk dyrkning

  Genitalprøve, bakteriologisk dyrkning (A)

Epididymitt:

- Dyrkningsprøve for gonoré

- Midtstråleurin til bakteriologisk dyrkning hos menn over 35 år

 

Prostatitt:

 - Bakteriologisk dyrkning av urin (midtstrømsprøve)

-evt også etter prostatamassasje (tre glass-prøve), men i følge enkelte retningslinjer har dette ingen eller liten verdi. Prostatamassasje må ikke utføres ved akutt prostatitt, det kan gi bakteremi og er dessuten svært smertefullt.

 

- Bakteriologisk dyrkning fra urethra. Ved klinisk mistanke om gonoré, også dyrkning på gonokokker (se over)

 

Balanitt: Dyrkning sjelden nødvendig. Evt bakteriologisk dyrkning og soppdyrkning.

Dyrkning:

Pusspinne i flytende Amies medium (eSwab)

 

- Midtstråleurin på glass med borsyre, evt. steril universal-konteiner ved kort transporttid til laboratoriet

 

- Uretralsekret, sårsekret, slimhinnesekret på pusspinne med transportmedium til bakteriologisk dyrkning

- Urin (midtstråleurin i uringlass tilsatt borsyre, for vanlig bakteriologisk dyrkning)

 

Se også: Indikasjon

Ved uretritt og epididymitt bør det også tas prøve til påvisning av Chlamydia trachomatis/ N. gonorrhoeae-DNA. Obs: førstestråle, ikke midtstrømsurin ved urinprøve til C trachomatis/ N gonorrhoeae DNA-analyse

 

 

 

Referanser:

- Nasjonale faglige retningslinjerfor antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

- Nasjonale faglige retningslinjerfor antibiotikabruk i sykehus

- Norsk elektronisk legehåndbok – NEL

- Mikrobiologiske undersøkelser ved underlivsinfeksjoner. Strategimøte 4. og 5. november 2010. Folkehelseinstituttet.