v. 1.0 Basofile granulocytter

 

Basofile granulocytter

Se Differensialtelling av leukocytter (-41)