Vevstyping -transplantasjon

Vevstyping -transplantasjon v. 1.6, 20.10.2022

Prøvemateriale

Det må tas både Serumrør uten gel og ACD-rør (eventuelt kan EDTA-rør uten gel brukes i stedet for ACD-rør)

Analysevolum

Rekvirent krysser av for hvor mange ACD-rør og serumrør uten tilsetning som skal tas for hver enkel bestilling. Sifferet foran hver fargekode viser antall rør som må tas av hver rørtype:

vevstyping_1.png

Prøvebehandling

Prøvene skal IKKE sentrifugeres  

Forsendelse

Blodprøver må være på Rikshospitalet så snart som mulig etter prøvetaking, og må ankomme mellom kl. 08:00 og 10:00 neste morgen. Prøver tas mandag-torsdag. Prøvene må være klar på AMB for sending, senest kl.13.00

Holdbarhet

24 timer

Kommentar

Må ikke forveksles med organdonasjon!

Se baksiden av rekvisisjon for mer informasjon

Se eventuelt link til alle transplantasjonsimmunologiske analyser:  HLA undersøkelser

Analysested

Oslo Universitetssykehus HF

Rikshospitalet, Immunologisk institutt

Seksjon for transplantasjonsimmunologi

Sognvannsveien 20

0372 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier