Vevstyping -transplantasjon

Vevstyping -transplantasjon v. 1.5, 10.02.2022

Prøvemateriale

Fullblod

ACD-glass og glass uten tilsetning

Analysevolum

Avhenger av hva som er bestilt, se på rekvisisjonen

Prøvebehandling

Prøvene skal IKKE sentrifugeres 

Forsendelse

Blodprøver må være på Rikshospitalet så snart som mulig etter prøvetaking, og må ankomme mellom kl. 08:00 og 10:00 neste morgen. Prøver tas mandag-torsdag. Prøvene må være klar på AMB for sending, senest kl.13.00.

Holdbarhet

24 timer.

Kommentar

Må ikke forveksles med organdonasjon!

Rekvirent krysser av for hvor mange ACD-glass og fullblodsglass som skal tas for hver enkel bestilling, se rekvisisjon.

Se baksiden av rekvisisjon for mer informasjon.      

Diverse

Se alle analyser som er relatert til HLA-undersøkelser, HLA undersøkelser

Analysested

Oslo Universitetssykehus HF

Rikshospitalet, Immunologisk institutt

Seksjon for transplantasjonsimmunologi

Sognvannsveien 20

0372 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier