Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - Bestilling av rekvisisjoner, konvolutter og fraktetiketter v. 1.4, 23.09.2021

Skjemaet sendes til:

Helse Stavanger
Stavanger universitetssjukehus
Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin
Postboks 8100
4068 Stavanger

Rekvisisjoner/Konvolutter/Fraktetiketter

Antall

Rekvisisjon for svangerskaps-/antistoffkontroll og blodtyping

 

Rekvisisjon for immunologiske undersøkelser

 

Konvolutter til sending av blodprøver

 

Fraktetiketter merket R1 - forsendelse mandag til torsdag

 

Fraktetiketter merket L1 - forsendelse fredag

 

Sendes til:

Lege/legekontor

 

Adresse

 

Dato/sign bestilt

 

Budrute

 

Dato/sign sendt
(for avd. for immunologi og transfusjonsmedisin)