Olanzapin (Zyprexa, ZypAdhera)

Olanzapin (Zyprexa, ZypAdhera) v. 1.4, 03.10.2022

Prøvemateriale

Serum

Serum-glass uten gel

Pasientforberedelse

Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste dose (bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Analysevolum

Minimum 0,5 mL serum når det blir bestilt en analyse; 1 mL når det blir bestilt flere analyser.

Prøvebehandling

Serum avpipetteres før sending.

Holdbarhet

7 døgn når serum er avpipettert

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning.

Kommentar

Se også Analyseoversikten til HUS

Analysested

Haukeland universitetssjukehus,

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier