Rekvirering - Smittetesting av celler og vev-donorer v. 1.3, 02.01.2020

For generell utfylling av rekvisisjon og merking av prøve, skal man følge prosedyren

Avdeling for medisinsk mikrobiologi: Rekvirering og etterrekvirering - inkludert kriterier for avvisning av rekvireringer

 

Men for at laboratoriet skal kunne behandle prøven etter gjeldende forskrift;

Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev,

er laboratoriet avhengig av at rekvirent og prøvetaker gir korrekt informasjon på rekvisisjonen. Nyere utgaver av rekvisisjonen tilhørende seksjon for virusdiagnostikk Rekvisisjon - virologi og molekylærdiagnostikk vil ha nødvendig informasjon på baksiden, eldre utgaver mangler dette. Det vi ønsker er følgende:

 

  • I feltet for kliniske opplysninger/problemstilling skal det angis at prøven er en donorprøve
  • Telefonnummer skal oppgis slik at laboratoriet kan kontakte rekvirenten ved positive utslag på analysene.

         Dersom pasienten har fått blodoverføring, kolloider eller krystalloider mindre enn 48 timer før prøvetaking må dette oppgis i kliniske opplysninger.

  • I feltet for ønskede serologiske undersøkelser, skal det krysses av for analyse(r):

o    Donorpakke

Denne er kun kommet på ny utgave av vår rekvisisjon. Dersom rekvirenten har en eldre utgave, skal det krysses av for analysene:

§  HIV-antigen/antistoff

§  Hepatitt B-antigen (HBsAg og HBc)

§  Hepatitt C-antistoff

§  Syfilis

§  Eventuelt: Donorer som kommer fra høyrisikoområder for HTLV I/II, eller som har partnere eller foreldre med bakgrunn fra slike områder, skal undersøkes for antistoffer mot HTLV-I og HTLV-II. HTLV I/II inngår ikke i donorpakken og må bestilles/føres på rekvisisjonen i tillegg.

  • Hvis blodprøven skal tas et annet sted enn hos rekvirenten, er det viktig at rekvisisjonen er utfylt med de ovenfor stående punktene før donor tar med seg rekvisisjon til prøvetaker/poliklinikk.

 

For rekvirenter som benytter seg av elektronisk rekvirering finnes det en egen tjeneste som heter «DONORPAKKE (celler og vev)» som inneholder de aktuelle analysene. Ved bestilling av denne tjenesten gis det opplysninger om at andre tester kan være aktuelle, konferer Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev. Kliniske opplysninger og telefonnummer er obligatoriske felter som må fylles ut for at rekvirenten skal kunne bestille denne tjenesten.