Aspergillus fumigatus antistoff v. 2.1, 08.01.2020

 

Indikasjon

Se lenker for indikasjon
Lenker:
Aspergillus antistoff - Haukeland

            Aspergillus antistoff - Rikshospitalet

Prøvemateriale

Serum

Serum m/gel (Helst eget prøveglass)

 


Se lenker for evt. informasjon om prøvebehandling, holdbarhet og analysevolum


Lenker:
Aspergillus antistoff - Haukeland

            Aspergillus antistoff - Rikshospitalet

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.
Blodprøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

Sendes til Haukeland Universitetssjukehus v/utredning av allergi

Sendes til Rikshospitalet dersom det samtidig er rekvirert Aspergillus Galaktomannan Antigen


Haukeland Universitetssjukehus (HUS)

Analyseoversikten: https://analyseoversikten.no/

Rekvisisjon: Rekvisisjon HUS

 

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Brukerhåndbok: https://ousmik.no/index.php

Rekvisisjon: Rekvisisjoner OUS

Kommentar

Oslo Universitetssykehus har nasjonal referansefunksjon for medisinske soppsykdommer

For mer informasjon

Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser

Se: Aspergillus - Rikshospitalet

Se: Aspergillose - Veileder for helsepersonell FHI