Aspergillus fumigatus antistoff v. 3.0, 07.05.2021

 

Indikasjon

Se lenker for indikasjon:

Muggsopp Aspergillus fumigatus og allergenkomponenter IgE

Allergenspesifikt IgG og IgG4

 

 

Nytt fra 01.02.21 (Informasjon fra Oslo Universitetssykehus): Aspergillus IgG erstatter presipiterende antistoff ved utredning av kronisk og subakutt invasiv aspergillose, ved ABPA og allergisk alveolitt.

Prøvemateriale

Serum

Serum m/gel (Helst eget prøveglass)

 


Se lenker under indikasjon for evt. informasjon om prøvebehandling, holdbarhet og analysevolum

Forsendelse

Blodprøver som sendes via Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS), må ankomme avdelingen hverdager (mandag-torsdag) innen 14:00 dersom prøven skal videresendes samme dag.


Blodprøver som ankommer etter 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Brukerhåndbok

Rekvisisjon: Rekvisisjon Ullevål

Kommentar

Oslo universitetssykehus er nasjonalt referanselaboratorium for medisinsk mykologi

For mer informasjon

Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser

Se: Aspergillose - Veileder for helsepersonell FHI