7-Dehydrokolesterol

7-Dehydrokolesterol v. 1.4, 09.03.2020

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,2 mL

Prøvebehandling

Sentrifugeres raskt og avpipetteres raskt. Fryses.

Forsendelse

Prøven sendes frosset

Holdbarhet

Oppbevares frosset. Max 1 døgn i romtemperatur

Indikasjon

Mistanke om Smith-Lemli-Opitz syndrom. Kontroll av pasienter med Smith-Lemli-Opitz syndrom

Kommentar

Analysen utføres ved mistanke om Smith-Lemli-Opitz syndrom (SLO).

Kliniske opplysninger og opplysninger om diett og medikamenter må oppgis på rekvisisjonen.

Se eventuelt analysehåndbok ved OUS

Analysested

Klinikk for diagnostikk og intervensjon,

Avdeling for medisinsk biokjemi - Rikshospitalet

Seksjon for medfødte metabolske sykdommer

c/o Preanalyttisk seksjon, inngang B2- 2.etg

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier