7-Dehydrokolesterol v. 1.5

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Sentrifugeres raskt og avpipetteres raskt. Fryses.

Holdbarhet

Prøven må fryses raskt

Forsendelse

Prøven sendes frosset

 

Indikasjon

Mistanke om Smith-Lemli-Opitz syndrom. Kontroll av pasienter med Smith-Lemli-Opitz syndrom

Kommentar

Analysen utføres ved mistanke om Smith-Lemli-Opitz syndrom (SLOS).

Kliniske opplysninger og opplysninger om diett og medikamenter må oppgis på rekvisisjonen.

Se eventuelt brukerhåndboken til OUS

Analysested

Oslo universitetssykehus HF

Rikshospitalet

Avdeling for medisinsk biokjemi

Seksjon for medfødte metabolske sykdommer

Postboks 4950 Nydalen

0424 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier