HLA-B*57:01

HLA-B*57:01 v. 1.3, 27.11.2018

 

Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-glass (ikke med gel)

Analysevolum

3ml

Prøvebehandling

Oppbevares i romtemperatur

Holdbarhet

Holdbar i ca 14 dager ved romtemperatur

Indikasjon

For vurdering av abakavirbehandling

Testing før oppstart med abakavirbehandling (HIV behandling). Kjente bærere av dette genet bør ikke bruke abakavir med mindre ingen andre terapivalg er tilgjengelige.

Diverse

Se link til andre HLA-undersøkelser, HLA undersøkelser

Sendested

Ullevål sykehus

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

 

Søkeord

HLA HLA-*57 HLA-B57 HLA-B*57:01 HIV HIV-behandling abakavirbehandling