Analyser - medisinsk mikrobiologi
Adenovirus PCR (A)
Blodkultur, bakteriologisk dyrkning (A)
Bordetella pertussis antistoff
Bordetella pertussis (kikhoste) PCR (A)
Borrelia burgdorferi antistoff i spinalvæske. Nevroborreliose.
Borrelia burgdorferi antistoff (A)
Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae rRNA (NAT)
Chlamydophila pneumoniae PCR (A)
Clostridioides difficile (Clostridium difficile) (A)
Coronavirus (SARS-CoV-2) IgG-antistoff
Cytomegalovirus (CMV) antistoff (A)
Denguevirus
Dermatofyttdyrkning (A)
Enterohemoragisk E.coli; EHEC
Enterovirus PCR (A)
Epstein-Barr virus (EBV) antistoff (A)
ESBL screening (A)
Genitalprøver - kvinner
Genitalprøver - menn
Genitalprøve, bakteriologisk dyrkning (A)
Gonokokk (Neisseria gonorrhoeae) rRNA (NAT)
Gonokokker (Neisseria gonorrhoeae), bakteriologisk dyrkning (A)
Gruppe B streptokokk (GBS) screening (A)
Hepatitt A virus (HAV) antistoff (A)
Hepatitt B virus antigen/antistoff (A)
Hepatitt C virus RNA
Hepatitt C virus (anti-HCV) antistoff (A)
Herpes simplex virus (HSV) antistoff
Herpes simplex-virus I og II, PCR (A)
Hiv antigen/antistoff (A)
HIV-1-RNA kvantitering
HTLV (Humant T-cellelymfotropt virus) antistoff
Hud og bløtvev, bakteriologisk dyrkning (A)
Hud- og slimhinneinfeksjon, viral. PCR-undersøkelse (A)
Humant metapneumovirus PCR (A)
Influensavirus A og B PCR (A)
Intravasale fremmedlegemer, bakteriologisk dyrkning (A)
Kusmavirus (parotittvirus) antistoff (A)
Legionella antistoff
Legionella PCR (A)
Legionella-antigen (A)
Legionella, bakteriologisk dyrkning (A)
Luftveisprøver, NAT/PCR (A)
Meslingevirus (morbillivirus) antistoff (A)
Mikroskopisk undersøkelse, mikrobiologiske prøver
MRSA hurtigtest (PCR) (A)
MRSA screening (A)
Mycobakterium tuberculosis komplekset (TB) PCR (A*)
Mycoplasma genitalium rRNA (NAT)
Mycoplasma pneumoniae PCR (A)
Mykobakteriedyrkning, inkludert tuberkulosedyrkning (A)
Nedre luftveisprøver, bakteriologisk dyrkning (A)
Nevrosyfilis. TPPA antistoffbestemmelse
Norovirus og Sapovirus PCR (A)
Parainfluensavirus 1, 2, 3 PCR (A)
Parasitter (tarmparasitter) (A)
Parvovirus B19 antistoff (A)
Pneumokokk-antigen
Proteser og andre fremmedlegemer, bakteriologisk dyrkning (A)
Puss og abscess, bakteriologisk dyrkning (A)
Quantiferon (QFT)- TB (IGRA) (A)
Resistensbestemmelse (A)
Rhinovirus PCR (A)
Rota- / Adenovirus (A)
RS-virus (respiratorisk syncytialt virus) PCR (A)
Rubellavirus IgG antistoff (A)
SARS-CoV-2 IgG-antistoff
SARS-CoV-2 RNA (NAT/PCR)
SARS-CoV-2/ influensa A og B/ RS-virus hurtigtest (PCR) (A)
Schistosoma i urin (Schistosoma haematobium, Schistosoma species)
Spinalvæske, antigentester (A)
Spinalvæske, bakteriologisk dyrkning (A)
Spinalvæske, mikroskopisk undersøkelse (A)
Spinalvæske, PCR (FilmArray)
Tarmpatogene bakterier, bakteriologisk dyrkning (A)
Toxoplasma gondii antistoff (A)
Treponema pallidum (syfilis) antistoff (A)
Urin, bakteriologisk dyrkning (A)
Varicella zoster virus PCR (A)
Varicella zoster virus (VZV) antistoff (A)
Vevsprøver, bakteriologisk dyrkning (A)
VRE screening
Øreprøver, bakteriologisk dyrkning (A)
Øvre luftveisprøver, bakteriologisk dyrkning (A)
Øyeprøver, bakteriologisk dyrkning (A)