Gonokokker (Neisseria gonorrhoeae), bakteriologisk dyrkning (A) v. 1.6, 27.11.2022

 

 

Indikasjon

- Mistanke om gonokokkinfeksjon:

Uretritt eller cervicitt med evt svie og utflod, pharyngitt, salpingitt, epididymitt, prostatitt, bartholinitt, artritt, disseminert sykdom, rektalinfeksjon, øyeinfeksjon hos nyfødte (ophtalmia neonatorum; oppstår 1-5 dager etter fødsel, dersom mor er infisert med gonokokker)

- Smitteoppsporing

- Seksuelle overgrep

-Ved påvist gonokokker ved PCR bør det tas prøve til dyrkning for resistensbestemmelse

Prøvemateriale

Sekret/puss (penselprøve) fra cervix, urethra, pharynx, rectum, prostata, puss fra tube eller fossa Douglasi, aspirat fra Bartholinske kjertler, leddvæske, blodkultur v/mistanke om disseminert sykdom.

 

Pusspinne i flytende Amies medium (eSwab)

Prøver i steril universakonteiner (Se Prøvebehandling)

Prøvebehandling

- Prøven oppbevares i romtemperatur før forsendelse.

- Det er viktig at prøven transporteres raskt til avdeling for medisinsk mikrobiologi.

- Penselprøver til dyrkning av gonokokker må være på laboratoriet innen 1 døgn etter prøvetakning.

Ved dyrkning av prøver som er eldre enn 1 døgn er det redusert mulighet for å få oppvekst av gonokokker.

- Prøver i steril universalkonteiner må umiddelbart transporteres til laboratoriet.

Holdbarhet

Gonokokkenes overlevelsesevne reduseres raskt, bakteriene tåler dårlig lagring og transport.

- Prøver på flytende Amies medium (eSwab): 1 døgn i romtemperatur

- Prøver i steril universalkonteiner: 1 time i romtemperatur

Prøvene må ikke oppbevares i kjøleskap

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Eventuelt fullt navn og fødselsnummer.

Metode

Bakteriologisk dyrkning

Utføres

Sykehusprøver: Alle dager

Polikliniske prøver: Mandag til lørdag

Svartid

Ingen vekst: 2 dager

Vekst: 3-5 dager

Nye positive funn meddeles forløpende elektronisk og telefonisk. Funn av ceftriaxon-resistente gonokokker varsles telefonisk og elektronisk.

Svar/svarvurdering

Ingen vekst

Vekst med identifikasjon og resistensbestemmelse

Kommentar

Dyrkning har lavere sensitivitet enn PCR for påvisning av gonokokker. Det bør derfor alltid samtidig tas prøve til PCR-analyse Gonokokk (Neisseria gonorrhoeae) rRNA (NAT)

Gonokokkdyrkning må rekvireres spesielt, da vekst av gonokokker krever dyrkning på spesialmedium

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518807

Akkrediteringsstatus Akkreditert