Sink i urin

Sink i urin v. 1.4, 14.03.2022

Prøvemateriale

Urin (spoturin)

Sterilinglass eller annet metallfritt urinprøverør

Analysevolum

Minimum 1,0 ml

Holdbarhet

1 uke i kjøleskap

Indikasjon

Supplement til måling i serum ved utredning av sinkmangel

Kommentar

Må ikke komme i kontakt med gummi (f.eks. urinkateter).

Utføres 1 gang per uke.     

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus,​ Medisinsk biokjemi og farmakologi 

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon