Retikulocytthemoglobin (024)

Retikulocytthemoglobin (024) v. 1.7, 10.02.2021
Prøvemateriale

EDTA-blod 

EDTA-glass

Analysevolum

3 ml

Prøvebehandling

Feilkilder: Feil oppbevaring. For gammel prøve. Mangelfull blanding med koageldannelse. For lite blod i glasset.

Holdbarhet

EDTA-blod er holdbart i 48 timer. Oppbevares i kjøleskap. Kapillærblod er holdbart i 8 timer.

Metode

Fluorescense flowcytometri. 

Indikasjon

Utredning og klassifikasjon av anemi. Evaluere behandlingen av erythropoetin og jernbehandling.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

28,2 - 37,9 pg.

Analytisk variasjon (CV) 1% i nivå 24 pg.
Svarvurdering

Erytrocytter kalles retikulocytter det første døgnet etter at de er sluppet ut av beinmargen. Retikulocytthemoglobin (RET-Hgb) er gjennomsnittlig hemoglobin per nylaget retikulocytt. Verdien stiger raskt når pasienter med jernmangel behandles med jern.

Kommentar

Analysekode NPU01961

Refusjonskode MB0

Akkrediteringsstatus

Akkreditert

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi