Etanolmetabolitter (etylglukuronid, etylsulfat) v. 2.0, 19.04.2021

 

Prøvemateriale

Urin

Analysevolum

5 ml urin

Pasientforberedelser

Se under feilkilder

Prøvetaking

Se under feilkilder

Holdbarhet

10 døgn i kjøleskap

Indikasjon

Kontroll av misbruk

Referanseområde

Negativ

Diverse Link til førerkortsaker  Se også analyseoversikten på Haukeland

Feilkilder

Bakterier kan danne etanol og etylglukuronid (EtG) fra glukose i urinen. Inntak av andre alkoholer kan i sjeldne tilfeller og gi positivt utslag på EtG.
Prøven blir ødelagt ved tilsetning av salt, eddiksyre, såpe, natriumkloritt eller vatn. U-Kreatinin og u-pH blir analysert for å vurdere prøven sin kvalitet.
Ved u-Kreatinin <2mmol/L blir ny prøve anbefalt på grunn av fortynningseffekten (mulig falskt negativt prøveresultat).
Falsk positiv prøve kan forekomme, f. eks etter overdriven bruk av hånddesinfeksjonsmiddel.

Analysested

Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for klinisk kjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon, eller finn rekvisisjon via link Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

 

Søkeord

Alkoholmarkører etylglukuronid etylsulfat EtS EtG