Etanolmetabolitter (etylglukuronid, etylsulfat) v. 1.2, 20.12.2018

 

Prøvemateriale

Urin og/eller blod

Analysevolum

10 ml urin og/eller serum

Pasientforberedelser

Se informasjon under kommentar.

Prøvetaking

Ved sanksjonære prøver gjelder egne prøvetakingsrutiner(IS-2231/2014) og egne typer prøveglass skal benyttes(se egen informasjon om sanksjonære prøver)

Holdbarhet

1 uke i kjøleskap

Indikasjon

Kontroll for å bekrefte totalavhold fra alkohol

Referanseområde

Negativ

Kommentar

Stort væskeinntak kan fortynne urin og gi falsk negativt svar.

Munnskyllevann, alkohofritt øl og vin og matvarer framstilt ved bruk av alkohol kan gi falsk positivt svar

Se  informasjon om analysene

Analysested

St.Olavs Hospital HF

Avdeling for klinisk farmakologi

Postboks 3250 Sluppen

N-7006 Trondheim

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon, eller finn rekvisisjon via link Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

 

Søkeord

Alkoholmarkører etylglukuronid etylsulfat EtS EtG