Etanolmetabolitter (etylglukuronid, etylsulfat) v. 2.1

 

Prøvemateriale

Urin

Monovetterør eller sterilinglass

Analysevolum

5 ml urin

Pasientforberedelse  

Se under feilkilder

Prøvetaking

Se under feilkilder

Holdbarhet

10 døgn i kjøleskap

Indikasjon

Kontroll av misbruk

Referanseområde

Negativ

Kommentar

Link til førerkortsaker 

Se også Analyseoversikten til HUS

Feilkilder

Bakterier kan danne etanol og etylglukuronid (EtG) fra glukose i urinen. Inntak av andre alkoholer kan i sjeldne tilfeller og gi positivt utslag på EtG

Prøven blir ødelagt ved tilsetning av salt, eddiksyre, såpe, natriumkloritt eller vann. U-Kreatinin og u-pH blir analysert for å vurdere prøvens kvalitet

Ved u-Kreatinin <2mmol/l blir ny prøve anbefalt på grunn av fortynningseffekten (mulig falsk negativt prøveresultat). Falsk positiv prøve kan forekomme, f.eks etter overdreven bruk av hånddesinfeksjonsmiddel

Analysested

Haukeland Universitetssjukehus,

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjon

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

 

Søkeord

Alkoholmarkører etylglukuronid etylsulfat EtS EtG