Kobalamin, B12 (093) v. 1.16

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 mL (abs.min.125uL)

Forsendelse /

Prøvebehandling

Oppbevares ved 2 – 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Holdbarhet

Avpipettert serum / serum over gel er holdbart i 7 døgn ved 2 – 8 grader.

Metode

Immunkjemisk analyse

(CMIA=kjemiluminoscens-mikropartikkelanalyse)

Analyseapparat: Alinity I (Abbott)

Indikasjon

Anemiutredning, B12-mangel med eller uten anemi, malabsorpsjon, glossitt, mistanke om kobalaminmangel ved nevrologiske eller psykiske plager.

Utføres

Daglig

Referanseområde

Voksne:

18 – 105 år:   167 – 695 pmol/L

 

Barn:

  0 – 1   år:  124 – 752 pmol/L

  1 – 2   år:  185 – 947 pmol/L

  2 – 3   år:  288 – 1165 pmol/L

  3 – 4   år:  323 – 1133 pmol/L

  4 – 5   år:  330 – 1117 pmol/L

  5 – 6   år:  340 – 1050 pmol/L

  6 – 7   år:  309 – 1003 pmol/L

  7 – 8   år:  300 – 960 pmol/L

  8 – 9   år:  280 – 930 pmol/L

  9 – 10 år:  250 – 860 pmol/L

10 – 11 år:  240 – 843 pmol/L

11 – 12 år:  221 – 754 pmol/L

12 – 13 år:  210 – 719 pmol/L

13 – 14 år:  202 – 683 pmol/L

14 – 15 år:  190 – 640 pmol/L

15 – 18 år:  178 – 621 pmol/L

 

 

Analytisk variasjon (CV)

8 % i nivå: 300 pmol/L

7 % i nivå: 500 pmol/L

Svarvurdering

Høye verdier: B12 behandling, myeloproliferative tilstander - særlig kronisk myelogen leukemi, levercelleskade og ved nyresvikt. Det kan også foreligge en funksjonell intracellulær kobalaminmangel selv med høye serumverdier, ved f.eks. alkoholisk levercirrhose.

Lave verdier: Kobalaminmangel- Kan skyldes redusert inntak (strikt vegetarkost og underernæring) eller redusert absorpsjon som ved pernisiøs anemi og gastrointestinale tilstander.

Også langvarig bruk av bl.a. syresekresjonshemmere, antacida og metformin kan gi vitamin-B12 mangel.

Funksjonell mangel kan forekomme selv med s-kobalaminer innenfor referanseområde. I uklare tilfeller anbefales måling av s-MMA (s-metylmalonylsyre) og eventuelt p-homocystein.

Lave verdier, som ikke skyldes funksjonell kobalaminmangel, kan forekomme ved bl.a. leukopeni, myelomatose, aplastisk anemi, jernmangel, folatmangel, medfødt mangel av haptokorrin og ved østrogenbehandling.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Uptodate.com

Pakningsvedlegg ifra Abbott

Informasjon ifra glassleverandør (Medkjemi)

Egne forsøk

Referanseområdet er utarbeidet etter analyse av Nobida prøver fra NORIP prosjektet.

Kommentar

Måleområde: 110 – 1400 pmol/L

Svar utgis uten desimaler

NPU kode: 01700

Refusjonskategori: MB6

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51 51 95 14

Faggruppe/Seksjon: Immun kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert