Kromosomundersøkelse av benmarg v. 1.3

 

Prøvemateriale

Benmarg

McCoy medium

Prøvebehandling

McCoy medium hentes på Avdeling for medisinsk biokjemi der det oppbevares frosset.

Prøven bør tas mellom kl.12 og 14 på hverdager for at den ikke skal bli for gammel når den sendes med «ekspress over natt»

Et godt volum (helst noen mL) marg aspireres i heparinisert sprøyte og sprøytes deretter umiddelbart over i

transportrør (15 mL sentrifugerør inneholdende 5 mL romtemperert transportmedium (McCoy)). Bland margen godt med mediet ved å vende røret noen ganger.

Forsendelse

Sendes ekspress over natten. Prøven pakkes i konvolutt (hvit) som er isolert med bobleplast innvendig.

Holdbarhet

Prøven sendes snarest slik at den kommer fram til laboratoriet samme dag, før kl. 15.45, eller tidlig neste dag hvis ikke annet er mulig.

Indikasjon

Mistanke om neoplastisk benmargssykdom.

Kommentar

Prøver mottas mandag til og med fredag fra kl. 08.30 til 15.45. Prøver mottatt til andre tider, inklusive dagen før helligdag, kan ikke tas hånd om optimalt og bør derfor unngås.

Ved lite eller dårlig benmargsprøve, skal det samtidig sendes med minst 2 ml heparinisert blod på vacutainer eller lignende. Om tvil, send alltid med blod.

Analysested

Oslo Universitetssykehus

Institutt for kreftgenetikk og informatikk

Radiumhospitalet

Montebello, 0310 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon