Hepatitt B Virus (HBV) Genotyping og Resistensbestemmelse v. 2.2

 

Indikasjon

Se lenke for indikasjon
Lenke:
Hepatitt B - Veileder for helsepersonell FHI

Prøvemateriale

EDTA-Plasma
EDTA m/gel (Helst eget prøveglass)


Se lenke for evt. informasjon om holdbarhet og analysevolum

 

Lenke: Praktisk veiledning FHI: Prøvemengde, medium, kjøling og pakking

Prøvebehandling

Sentrifugeres innen 6 timer etter prøvetaking
Prøveglasset må (pga. fare for kontaminasjon) sendes uåpnet

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.
Blodprøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

Folkehelseinstituttet (FHI)
Veileder for mikrobiologiske analyser:
https://www.fhi.no
Rekvisisjon:
Rekvisisjon FHI

Kommentar

Folkehelseinstituttet har nasjonal referansefunksjon for Hepatitt B

 

For mer informasjon
Se:
Rekvirering av mikrobiologiske analyser

Se: Hepatitt B - Veileder for helsepersonell FHI