TIBC beregnet (076) v. 1.7

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1ml

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart 7 døgn.

Oppbevares kjølig.

Metode

TIBC=total jernbindingskapasitet.

Beregnes ut fra resultatet av transferrin i prøven.

TIBC= s-transferrin*25.1

Indikasjon

Utredning om anemi. 

Mistanke om jernmangel eller hemokromatose.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

M  46 - 74 µmol/L

K  43 – 93 µmol/L

Analytisk variasjon (CV)

<4%

Svarvurdering

Vurdering av jernmetning, Jernmetn.(%)= Jern * 100/TIBC
Høye verdier, >90-100 µmol/L, sees ved langvarig jernmangel og ved østrogenpåvirkning (p-pillebruk og graviditet).
Lave verdier sees ved akutte og kroniske inflammasjoner, akuttfasereaksjon, underernæring og nefrotisk syndrom.
Ved hemokromatose er s-jernbindingskapasitet ofte i nedre del av referanseområdet eller lavere, med samtidig høy transferrinmetning.

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Analysekode NPU: 04133

Refusjonstakst: MB 0

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi