CA 125, Cancer Antigen, (169)

CA 125, Cancer Antigen, (169) v. 1.14, 08.09.2021

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1 mL (abs. minimum 125 uL)

Holdbarhet

Avpippetert serum / serum over gel er holdbart i 5 døgn.

Oppbevares ved 2 – 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

Immunkjemisk analyse

(CMIA=kjemiluminoscens micropartikkelanalyse)

Analyseapparat: Alinity I (Abbott)

Indikasjon

Utredning og etterkontroll av ovarialcancer. Eventuelt differensialdiagnostikk hos kvinner med palpabel oppfylling i bekkenet.

Høye verdier sees ved alle vanlige former for ovarialcancer. Stigende verdier er forbundet med dårlig prognose.

Forhøyede verdier kan også observeres ved ikke-maligne tilstander som betennelser eller eksudater i pleura, perikard og peritoneum, ved hepatitt eller levercirrhose, ved endometriose, tidlig i svangerskapet, samt ved placentaløsning, tubo-ovarial abscess og benigne teratomer.

Analysen er derfor ikke egnet til screening på ovarialcancer. Heller ikke må lave verdier tas til inntekt for å avkrefte mistanke om cancer.

Merk at spredning av andre cancerformer til pleura eller til ovarier kan gi høye verdier.

Utføres

Mandag – fredag

Referanseområde

0 - 50 kU/L

Analytisk variasjon (CV)

5 % i nivå 40 – 68 kU/L

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Pakningsvedlegg ifra Abbott.

Informasjon ifra glassleverandør (Med Kjemi)

Referanseområdet er utarbeidet ved analyse av Nobida prøver fra NORIP prosjektet.

Kommentarer

Måleområde: 2 kU/L – 100000 kIU/L

Svar utgis uten desimaler

NPU kode: 01448

Refusjonskategori: MB6

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51 51 95 14

Faggruppe/Seksjon: Immun kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert