Kortisol i spytt

Kortisol i spytt v. 1.5, 30.03.2022

 

Prøvemateriale

Spytt

Salivetterør med blå kork (til Haukeland)

Indikasjon

Mistanke om Cushings syndrom

Kommentar

Spesialutstyr for oppsamling av spytt bestilles fra LKB. Pasienten får med seg utstyret og infoskrivet som følger med. Prøven sendes snarest.

Se Analyseoversikten på Haukeland. Se også informasjon om prøvetakingen som kan leveres til pasienten. Denne informasjonen gjelder bare for prøver som sendes til Bergen.

Kortisolprøver i spytt kan i noen tilfeller analyseres på Med Biokjemi, SUS. Dersom det er ønskelig å analysere prøven på SUS må det benyttes utstyr iht. Kortisol i spytt (SK-kortisol, fritt) (844)

Salivetterør med blå kork kan ikke analyseres på SUS og må sendes til HUS. 

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Liesvei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier