Kortisol i spytt

Kortisol i spytt v. 1.4, 27.01.2020

 

Prøvemateriale

Spytt

Indikasjon

Mistanke om Cushings syndrom

Kommentar

Spesialutstyr for oppsamling av spytt bestilles fra LKB. Pasienten får med seg utstyret og info skrivet som følger med. Prøven sendes snarest.

Se Analyseoversikten på Haukeland, se også informasjon om prøvetakingen som kan leveres til pasienten. Denne informasjonen gjelder bare for årøver som sendes til Bergen.

 

Kortisolprøver i spytt kan i noen tilfeller analyseres på Med Biokjemi, SUS, se evetuelt  Kortisol i spytt, for nærmere informasjon.

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Liesvei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier