HIV-1-RNA kvantitering PCR (A)

HIV-1-RNA kvantitering PCR (A) v. 1.4, 13.03.2018

 

 

Indikasjon

Pasienter med påvist HIV-1 antistoff, i forbindelse med oppstart behandling/vurdering av behandlingsrespons

Testen skal ikke brukes i primærdiagnostikk av HIV. Kan i helt spesielle tilfeller brukes som et supplement til annen HIV-diagnostikk

Prøvemateriale

EDTA-rør m/gel

Analysevolum

2,5 ml

Prøvebehandling

Sentrifugeres innen 6 timer. Oppbevares i kjøleskap etter sentrifugering

Sendes laboratoriet snarest. Kan sendes i romtemperatur

Holdbarhet

Plasma: 24 timer i romtemperatur/3 døgn i kjøleskap (2-8 grader)

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon), kvantitativ

Utføres

1 gang per uke

Svartid

1-8 dager

Svar/svarvurdering

Ikke påvist
Påvist:
- < 40 kopier/ml (lav mengde, ikke nærmere kvantiterbar)
- > 40 kopier/ml, svar angis kvantitativt

Inkonklusiv

Kommentar

Kvantitering er svært rutine- og metodeavhengig, resultater fra forskjellige laboratorier bør ikke sammenlignes direkte. Dette gjelder særlig dersom laboratoriene ikke benytter samme testmetode/leverandør.

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus Akkreditert