Kreatinin i urin(761)

Kreatinin i urin(761) v. 1.5, 28.02.2020

Prøvemateriale

Urin

Monovetterør

Analysevolum

5 mL spotprøve eller døgnurin.

Samletid og mengde må oppgis ved døgnurin.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.

Sentrifugeres før analysering.

Holdbarhet

Holdbar 7 døgn

Metode

Fotometri (enzymatisk metode)

Indikasjon

 

Utregning av kreatinin-clearance.

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

I spoturin: 1,4 - 25,7 mmol/L

I døgnurin:

Menn: 4,5 - 20,00 mmoL/døgn

Kvinner: 3,5 - 14,0 mmoL/døgn

Analytisk variasjon (CV)

<2%

Svarvurdering

 

Høye verdier: Økt kreatinininntak eller -produksjon, for eksempel ved muskelskader og muskelsykdom.

Lave verdier: Lav muskelmasse og sterkt redusert nyrefunksjon.

Referanser

 

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

 

Rekvisisjonsskjema

Urinrekvisisjon

Kommentar

Analysekode NPU 09102

Refusjonstakst MB 0

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert