Faktor VIII

Faktor VIII v. 1.5, 20.04.2021

 

Prøvemateriale

Citrat-plasma

Citrat-glass

Analysevolum

2 x 3,5 mL

Prøvebehandling

Glassene må fylles til streken og blandes grundig straks etter prøvetaking. 

Glassene sentrifugeres i romtemperatur, ved 2000-2500 g i 15 min.

Plasma avpipetteres deretter. Avpipetter 0,5 cm over blodlegemene, plasmaet nærmest cellene må ikke brukes. Fryses etter avpipettering.

Fra prøvetaking til frysing må der gå maks 4 timer

Forsendelse

Sendes frosset på tørris

Kommentar

Se analyseregister ved Haukeland Universitetssjukehus

I noen tilfeller er det ønskelig å sende denne prøven til OUS. I disse tilfellene behandles prøven på samme måte og sendes til

Rikshospitalet, Avdeling for medisinsk biokjemi

Seksjon for hemostase og trombose

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Diverse

Se også laboratorieboka på SUS Koagulasjonsfaktorer

Analysested

Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for klinisk biokjemi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier