Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin: Svarrapporter til primærhelsetjenesten v. 1.5, 25.11.2020

Svarrapporter

 

Alle svarrapporter sendes ut i papirform. Svartiden vil påvirkes av om svarutskriftene sendes med budrute eller med post.

 

Med budrute: Svarutskrift legges til budrute påfølgende virkedag etter at resultatet er klart.

 

Med post: Vanlig postgang regnes som 2 virkedager.

 

Det gis ikke ut prøvesvar på telefon. Pasienter og pårørende må henvende seg til rekvirenten for å få egne prøvesvar.

Avdelingen deltar i IHR prosjektet (Interaktiv Henvisning og Rekvisisjon), som vil si at svarrapporter etterhvert skal sendes ut elektronisk.

 

 

Forventet svartid

 

Prøver til immunologi

Alle prøver skal vanligvis være klar innen ca 7 dager + forsendelsestid for svarrapportene. Resultatet på analysene kan føre til viderebehandling av prøven, det vil påvirke svartiden.

 

Prøver til immunhematologi

Prøver fra primærhelsetjenesten analyseres mandag til fredag. Prøver til immunhematologi kan forvente svar innen et par virkedager + forsendelsestid for svarrapportene.

 

Prøver som må være klar innen mandags morgen, må sendes slik at de kommer til oss senest fredags morgen.