Glukose (222)

Glukose (222) v. 1.7, 26.07.2022

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

0,5 mL

Prøvetaking

Ved diabeteskontroll/-diagnostisering må prøven tas fastende.

Prøvebehandling

Serum skilles fra blodlegemene innen 2 timer.

Ved diabeteskontroll/-diagnostisering må prøven sentrifugeres innen 30 minutter.

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 dager.

Oppbevares kjølig.

Metode

Fotometri

Indikasjon

For diagnose av diabetes mellitus anbefales primært bruk av analysen HbA1c, men enkelte pasientgrupper må bruke fastende blodsukker og/eller glukosebelastning.

Helsedirektoratet

 

Mistanke om hypo-eller hyperglykemi.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

4,0 - 6,0 mmol/L (fastende verdi)

Etter 12 timers faste:   

1.       > 7,0 mmol/L tyder på diabetes mellitus.

2.       5,6 - 7,0 mmol/L indikasjon for HbA1c eller evt. 

          glukosebelastning.

3.       < 5,6 mmol/L normalt

 

Egne grenser for svangerskapsdiabetes. Se:

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsdiabetes/diagnostikk-og-tiltak-for-a-finne-uoppdaget-diabetes-og-svangerskapsdiabetes».

 

 

Analytisk variasjon (CV)

<2%

Svarvurdering

Høye verdier (hyperglykemi) ved relativ eller absolutt insulin mangel.

Sees ved: Overskudd av hormoner f. eks. overskudd av glukagon, adrenalin, kortisol, veksthormon. 

Ved diabetesmellitus, glukose-intoleranse, Cushings syndrom, feokromocytom, hjerteinfarkt, økt intracerebralt trykk, traume, akutt pankreatitt, akutt massiv levercelleskade, anoksi, tiazider.

Lave verdier ved hypoglykemiske tilstander.

Sees ved: Overdosering av insulin, insulinom, bruk av sulfonylureapreperater og ved  hypofyse/binyrebark svikt(Addisons Disease). Ved malnutrisjon i kombinasjon med alkohol inntak, levercelleskade-cirrhose. Ved tidlig stadier av DM hos voksne, bakteriell sepsis og ved islet celle carcinom i pankreas.

Referanser

 

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

 

 

Kommentar

Ved ketoacidose hvor det er ønskelig med raskt svar på glukose og kalium bør syrebase apparatet (ABL) benyttes. I disse tilfellene bør samme metode benyttes til det er hensiktsmessig å gå tilbake til rutinemetoden.

Det tas da et LiHep-glass uten gel, som kan analyseres umiddelbart etterpå(uten forutgående sentrifugering)

 

Analysekode NOR 25616

Refusjonstakst MB 1

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkrediteringsstatus

 

Akkreditert