Hemokromatose og blodgivning

Hemokromatose og blodgivning v. 1.3, 09.02.2022

Personer med hemokromatose kan være blodgivere i vedlikeholdsfasen av behandlingen og når det er tilstrekkelig med 3-4 blodgivninger i året. Ellers må blodgivere være friske og godkjennes etter vanlige retningslinjer for blodgivning.

 

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin har ikke behandlingsansvar. Giver får ingen medisinsk vurdering eller oppfølging for hemokromatose ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin. Det er fastlegen som er behandlingsansvarlig selv om du er blodgiver. Det er fastlegen som må sørge for nødvendige kontroller og medisinske vurderinger med hensyn til hvor ofte en må tappes. Terapeutiske tappinger foretas av fastlege eller poliklinikken ved Avdeling for blod og kreft.